De Praktijk

De praktijk bevindt zich in Het Zakenstation in Heerhugowaard. Dit is een verzamelgebouw van verschillende bedrijven. In Het Zakenstation is een lunchgedeelte waar u wat kunt drinken en/of eten. Onze praktijk is in het hoofdgebouw op de eerste verdieping, kamer 209. De praktijkruimte is gemoedelijk en vertrouwd, echter niet rolstoeltoegankelijk. Tegenover de praktijk is een wachtruimte en een toilet. Wanneer u als client niet naar de praktijk kan komen, is er de mogelijkheid dat de therapeut bij u thuis komt.

In onze praktijk schenken we aandacht aan alle aspecten van het menszijn (de emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele kanten van de mens).

We richten ons samen met u op de klachten die van invloed zijn op uw dagelijks functioneren en op zaken die voor uw persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Er volgt een behandeling op maat en dit doen we in overleg met de client.

In ons werk staat aandacht, veiligheid en vertrouwen, humor en creativiteit centraal. We vinden het belangrijk om in gelijkwaardigheid te werken.

Praktijkinformatie

Praktijk Verbeek & Jong levert  psychosociale zorg, dit is een complementaire zorg (aanvullende-zorg). De oude benaming daarvan is alternatieve zorg. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de therapie gedeeltelijk wanneer u aanvullend verzekerd bent.

Informeer eventueel bij uw verzekeraar of u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen voor een mogelijke vergoeding.

Voor vergoeding is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt de afspraak een dag van te voren (24 uur) wijzigen of annuleren. Bij het niet verschijnen op een afspraak (vergeten, te laat annuleren) wordt de helft van een sessie in rekening gebracht. De factuur hiervan komt dan niet in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering. 

Praktijk Verbeek & Jong is aangesloten bij twee beroepsverenigingen; de NVPA en de NBVH.
U kunt op de websites van de beide verenigingen de klachtenreglementen lezen en tevens is er een mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen en te versturen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden gezocht. (Linken van de NVPA en de NBVH).

Praktijk Verbeek & Jong staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 750089791; het BTW nummer van de praktijk is: NL860106780B01.
De praktijk heeft te maken met diverse wetgeving en dient hieraan te voldoen; 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet werd in 2016 ingevoerd. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid dit wettelijk vastgelegd en tevens wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht hebben betreft de zorg. Praktijk Verbeek & Jong valt onder deze wet. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Klacht- en tuchtrecht. Je hebt een klacht en wat nu?

Over het algemeen zijn de cliënten tevreden over hun therapeut, het kan echter voorkomen dat het niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

  • In eerste instantie praat u daarover met de betreffende therapeut om te kijken en te luisteren wat er aan de hand is en hoe nu verder. U mag dit direct bespreekbaar maken of telefonisch of per mail. Er zal dan een gesprek volgen tussen u en de therapeut, u mag ook iemand meenemen, als u dit wenst. Er zal dan informatie worden gegeven en de behandeling zal nogmaals uitgelegd worden. Het is van belang voor de therapeut om te horen wat er niet goed is gegaan en om eventuele vragen te beantwoorden. Het gesprek is echt bedoeld om er samen uit te komen
  • Mocht het zo zijn dat de client en de therapeut er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De vereniging zal met u de ontstane situatie bespreken en zal aangeven wat de mogelijkheden zijn. Uw privacy hierin wordt gerespecteerd.

Praktijk Verbeek & Jong is aangesloten bij twee beroepsverenigingen; de NVPA en de NBVH. Beide verenigingen hebben een klachtenreglement.

U kunt op de websites van de beide verenigingen de klachtenreglementen lezen en tevens is er een mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen en te versturen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden gezocht. (Linken van de NVPA en de NBVH).

Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, de SCAG en het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, de TCZBij deze instanties kunt u terecht wanneer u een klacht heeft.

De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). In deze wet van 1995 wordt de relatie tussen cliënt en hulpverlener geregeld. Als client vraagt u ons als hulpverlener om hulp en dan ontstaat er een behandelingsovereenkomst tussen client en hulpverlener. DE WGBO stelt duidelijke regels waar client en hulpverlener zich aan dient te houden.

Het overzicht van de WGBO-regels is als volgt;

  • De hulpverlener heeft recht op informatie. De cliënt geeft eerlijke en volledige informatie over zijn/haar problematiek opdat de hulpverlener de juiste hulpverlening kan geven.
  • De cliënt werkt met de hulpverlener mee.
  • De hulpverlener informeert de client, betreft behandeling en duur (behandelplan).
  • De hulpverlener dient toestemming te vragen aan ouders of voogd voor een behandeling voor een client jonger dan 16 jaar.
  • De cliënt geeft de hulpverlener  toestemming voor behandeling middels de behandelingsovereenkomst, die beiden onder tekenen.
  • De cliënt heeft recht tot inzage van het dossier, eventueel een kopie daarvan.
  • De hulpverlener heeft geheimhoudingsplicht en waarborgt de privacy, waar de client recht op heeft. Zie de privacyverklaring.

 

Behandelovereenkomst

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet van 2018 is de privacywetgeving geregeld in heel Europa. Zie de privacyverklaring.

Privacyverklaring

foto2.jpg

foto1.jpg