Therapie

BEHANDELING OP MAAT 

Wij verzorgen kortdurende therapie.

  • U staat centraal met uw probleem.
  • U krijgt inzicht in denken en handelen.
  • U leert op een andere manier met uw probleem om te gaan.

KNOW HOW TO CHANGE

In onze praktijk schenken wij aandacht aan alle aspecten van het menszijn, de emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele lagen van de mens.

Wij richten ons samen met u op de klachten die van invloed zijn op uw dagelijks functioneren en uw persoonlijke ontwikkeling.  Er volgt een behandeling op maat en dit doen we in overleg met u.

Wij maken gebruik van verschillende technieken, waaronder EMDR, ACT en Trance. Trance is de snelweg van het brein.

Afbeelding CHANGE.jpgIndividuele therapie

U gaat samenwerken met de therapeut, die geschoold is om u adequaat te begeleiden om uw problemen aan te pakken. U gaat het probleem oplossen door te veranderen en wij helpen u daarbij.

Bekijk de pagina van individuele therapie

Integratieve therapie

Er zijn vele scholen en richtingen van therapie, dus vele vormen. Elke richting van therapie heeft zijn eigen mensbeeld en visie en van daaruit de eigen behandelmodellen en technieken. Therapie is dan ook vaak aanbod gestuurd: je moet als cliënt met jouw probleem passen bij een therapeutische richting. Dit maakt het er niet gemakkelijker op, want hoe weet je nu als cliënt of je aanklopt bij de juiste richting van therapie met de juiste aanpak voor jouw probleem?

Het antwoord hierop is de integratieve psychotherapie. Bij deze vorm van therapie staat de cliënt centraal. De behandeling wordt niet beperkt door een bepaalde zienswijze of een methodiek. De mens vertegenwoordigt namelijk alle bestaansgebieden (fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, gedragsmatig en emotioneel) en daarom staat de mens centraal in deze vorm van therapie.

Als therapeut nemen wij de oorzaken en gevolgen allemaal op in een persoonlijk behandelplan. Dit wordt aangeboden binnen de denk- en gevoelswereld van de cliënt.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt vrij snel verandering ervaart. De therapie is gericht op de gevoelsmatige beleving van de cliënt ten aanzien van het probleem. Er wordt gebruik gemaakt van trance. Hypnotherapie valt ook onder de integratieve therapie. Ook bij deze therapie staat u centraal met uw probleem en met al uw bestaansgebieden. Vandaag de dag wordt het steeds duidelijker dat hypnotherapie zeer goed werkt met betrekking tot allerlei problemen. De therapie is evidenced based op het gebied van de somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten ( SOLK) en het prikkelbare darmsyndroom (PDS). 

Bekijk de pagina van hypnotherapie