Werkwijze

In de integratieve psychotherapie en de hypnotherapie gaat het om bewustwording en verandering. Er worden u vragen gesteld als: hoe ziet u uw klachten en uw situatie? Hoe gaat u hier mee om? Wie bent u? Wat wilt u veranderen en bereiken met de therapie?

Het eerste contact is een intakegesprek. Daarna een vervolggesprek, waarin uw klacht en het doel van de therapie worden afgebakend. Dan volgt het behandelplan (dit geeft de route aan die we gaan volgen) wat in overleg met u wordt doorgenomen en eventueel wordt bijgesteld. Daarna volgen de therapiesessies (aan de hand van een logische volgorde)

De therapie is over het algemeen kortdurend (ongeveer 4 tot 12 sessies van een uur) en is oplossingsgericht, waarbij u als cliënt centraal staat. Het kan zijn dat we op zoek gaan naar dieperliggende oorzaken, maar als dat niet nodig is dan doen we dit niet. De therapie kan dus ook gericht zijn op het aanpakken van bepaalde kanten van de klacht, die op dit moment de meeste belemmeringen geven. Dan richten we ons op het heden en de toekomst.

De sessies bestaan uit gesprekken en uit oefeningen en er komen verschillende technieken aan bod. Gedurende de therapie blijft een voortdurende afstemming tussen therapeut en cliënt gewaarborgd door terugblik en evaluatie.